آرشیو

..........................................

با پشتیبانی Blogger.
دوشنبه، دی ۶

Time Destroys All Things*خرابی، در حقیقت بخشی از طرح است. فاجعه‌ای که دراماتیزه شده، کار خود را که جلب توجه و فراخواندن است، خوب انجام می‌دهد.

[از زمان و معماری - منوچهر مزینی]
* عنوان از Irréversible

0 نظرات: